CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG ROMAN

Văn phòng chính: 173 Đỗ Pháp Thuận, P. An Phú, Q 2, Tp. Hồ Chí Minh

* Giám đốc thiết kế